Báo giá gói Email Marketing quảng cáo

Lựa chọn gói phù hợp với số lượng Email bạn muốn gửi / tháng. Ví dụ: Chiến dịch marketing của bạn chỉ diễn ra vào tháng 11, 12 hàng năm, bạn có danh sách khoảng 25,000 Email của khách hàng đã thu thập từ trước nhưng không gửi thường xuyên => gói 25.000 Email / tháng là phù hợp với bạn (lưu ý: bạn sẽ chỉ được nhập tối đa 25.000 email tương ứng với gói phần mềm email marketing gửi bạn đăng ký - Tham khảo bảng báo giá phần mềm). Bảng báo giá Gói phần mềm gửi email marketing tính phí theo lượng Email bạn gửi hàng tháng.

* Lưu ý: giá dưới đây chưa bao gồm VAT

Gửi 5.000

Email

200.000 đ

/ Tháng

Đăng ký

Gửi 10.000

Email

300.000 đ

/ Tháng

Đăng ký

Gửi 25.000

Email

550.000 đ

/ Tháng

Đăng ký

Gửi 50.000

Email

950.000 đ

/ Tháng

Đăng ký

Gửi 100.000

Email

Liên hệ

/ Tháng

Đăng ký

Gửi 5.000

Email

Mua 12 tháng
Tặng 3 tháng

/ Tháng

Đăng ký

Gửi 10.000

Email

Mua 12 tháng
Tặng 3 tháng

/ Tháng

Đăng ký

Gửi 25.000

Email

Mua 12 tháng
Tặng 3 tháng

/ Tháng

Đăng ký

Gửi 50.000

Email

Mua 12 tháng
Tặng 3 tháng

/ Tháng

Đăng ký

Gửi 100.000

Email

Liên hệ
để biết thêm chi tiết

/ Tháng

Đăng ký

Dịch vụ quản lý gửi chiến dịch email marketing - Dành cho tổ chức, doanh nghiệp

Để thiết lập một quy trình triển khai email marketing chuyên nghiệp bao gồm nhiều bước, bạn không cần lo về việc soạn nội dung, biên tập và các khâu trong quy trình gửi email marketing, Hãy để chúng tôi làm điều đó cho bạn. Đội ngũ chuyên viên của WebThanhHa sẽ hỗ trợ để đảm bảo chiến dịch của bạn gửi đi đạt hiệu quả cao nhất.

* Lưu ý: giá dưới đây chưa bao gồm VAT

Gửi 1

Chiến dịch / tháng

800.000 đ

/ Tháng

Đăng ký

Gửi tới 3

Chiến dịch / tháng

1.350.000 đ

/ Tháng

Đăng ký

Gửi tới 5

Chiến dịch / tháng

2.000.000 đ

/ Tháng

Đăng ký

Gửi tới 10

Chiến dịch / tháng

Liên hệ

/ Tháng

Đăng ký

Theo yêu cầu

Chiến dịch / tháng

Liên hệ

/ Tháng

Đăng ký