Giới thiệu công cụ gửi Email marketing

  • Email marketing là hình thức tiếp thị, quảng cáo, bán hàng, giới thiệu sảnphẩm,… qua thư điện tử (email) gửi đến khách hàng mà bạn mong muốn.
  • Email có thể thư sẽ vào mục spam, quảng cáo nếu thư đó không đáng tin cậy hoặc nguồn email khách hàng không liên quan đến sản phẩm mà bạn giới thiệu.
  • Email marketing là một trong rất nhiều hình thức tiếp thị số (digital marketing) như: Website, Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads, Seo,…
  • Xem thêm...

Khách hàng nói về chúng tôi

Một số mẫu Email Teamplate